Zasady rekrutacji

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wandy Pomianowskiej w Radkowicach

ogłasza rekrutację do oddziałów przedszkolnych oraz klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019.

HARMONOGRAM REKRUTACJI stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do Zarządzenia nr 11/18 Wójta Gminy Pawłów z dnia 30.01.2018r.

Plik do pobrania:

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2018-19

Kryteria naboru do oddziałów i punktów przedszkolnych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych określa

Uchwała nr XXXVIII/448/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia  31 stycznia 2018 r. 

Plik do pobrania:

UCHWAŁA_ REKRUTACYJNA_ 2018_19

Wnioski do rekrutacji na rok szkolny 2018/19 dostępne u dyrektora szkoły jak i również na stronie internetowej do pobrania w formie elektronicznej.

Plik do pobrania:

Deklaracja_kontynuowania_wychowania_przedszkolnego_w_kl.0

Oświadczenia rodziców

Wniosek_do_przedszkola_oddzialu_przedszkolnego_w_publicznej_szkole

Zgloszenie_do_klasy_I_SP

Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola lub kl. I na rok 2018-19

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 41-272-25-02