Kadra

Wykaz pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wandy Pomianowskiej w Radkowicach w roku szkolnym 2019/20

1. Grono Pedagogiczne Szkoły:

1. Marcin Głowacki – dyrektor szkoły, wychowanie fizyczne, historia

2. Jolanta Drążek – edukacja wczesnoszkolna

3. Bożena Kalista – edukacja wczesnoszkolna

4. Bernadeta Bzymek – edukacja wczesnoszkolna

5. Mariola Lichocka – matematyka, technika

6. Dariusz Lichocki – biologia, wychowanie fizyczne

7. Edyta Lipczyńska – j. polski, wychowanie do życia w rodzinie

8. Anna Prostak – Latała – biblioteka, historia, plastyka, świetlica

9. Aleksandra Bicz – muzyka, zajęcia rewalidacyjne

10. Agata Markiewicz – religia

11. Beata Wrzesień – wychowanie przedszkolne

12. Agnieszka Spadło – logopedia, zajęcia rewalidacyjne

13. Ewelina Sławek – wychowanie przedszkolne

14. Grzegorz Latała – WOS

15. Elżbieta Jaszewska – świetlica, wychowanie fizyczne

16. Joanna Zawada – j. angielski

17. Mariusz Komenda – informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa

18. Barbara Głowacka – fizyka

19. Katarzyna Zabawska – geografia

20. Milena Sobieraj – j. polski, logopedia, zajęcia rewalidacyjne

21. Agnieszka Jędrzejczyk – Skimina – j. niemiecki

22. Sylwia Pocheć – doradztwo zawodowe

23. Małgorzata Orczyk – chemia

24. Jolanta Gliwa – matematyka

2. Wychowawcy klas:

1. Klasa 0 A – Ewelina Sławek

2. Klasa 0 B – Beata Wrzesień

3.Klasa I – Jolanta Drążek

4. Klasa II – Bożena Kalista

5. Klasa III – Bernadeta Bzymek

6. Klasa IV – Elżbieta Jaszewska

7. Klasa V – Elżbieta Jaszewska

8. Klasa VI – Mariola Lichocka

9. Klasa VII – Anna Prostak – Latała

10. Klasa VIII – Edyta Lipczyńska

II. Pozostali pracownicy:

1. Ewa Mergalska – pracownik obsługi

2. Marzena Stanecka – pracownik obsługi

3. Agnieszka Słomińska – sekretarka